Sản phẩm & dịch vụ
Sản phẩm và dịch vụ được tuyển chọn từ đội ngũ chuyên gia tại Amber Capital cùng với đó là bộ phận tư vấn nhiệt tình.
Sản phẩm hàng đầu
QUỸ ĐẦU TƯ
(ASBF)
Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber
Đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả với lợi nhuận kỳ vọng lên tới 6,7%/năm
(ANE)
Quỹ Đầu tư Năng lượng mới AFM
Quỹ thành viên đầu tư tập trung vào hạng mục năng lượng tái tạo, năng lượng sạch…
(ATF)
Quỹ Đầu tư Công nghệ Amber
Quỹ thành viên tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông, công nghệ tài chính fintech
(AFMF)
Quỹ Đầu tư Tài chính AFM
Quỹ thành viên đầu tư chủ yếu vào các công ty niêm yết tiềm năng cao trong VN100
Về Amber Capital
DỊCH VỤ
Hỗ trợ khách hàng 24/07
Quản lý Danh mục Đầu tư (Ủy thác Đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của Amber Capital, theo đó nhà đầu tư ủy thác vốn cho Amber Capital thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đạt được hiệu quả đầu tư, quản lý tốt nguồn vốn của mình thông qua việc sử dụng đội ngũ chuyên nghiệp của Amber Capital
Hỗ trợ khách hàng 24/07
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Theo đó, nhà đầu tư ủy thác vốn cho Amber Capital thực hiện việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán và trực tiếp quản lý, điều hành quỹ này vào mục đích đầu tư trên thị trường chứng khoán, cũng như đầu tư vào các tài sản khác vì quyền lợi của nhà đầu tư.
Hỗ trợ khách hàng 24/07
Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi làm việc với mỗi khách hàng để cùng xây dựng và thống nhất một Chính sách đầu tư (Investment Policy Statement – IPS) nhằm xác định những mục tiêu đầu tư phù hợp với thời gian đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Amber Capital cung cấp sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng mọi
nhu cầu của nhiều tệp khách hàng